Generalforsamling Zythomir Holding A/S

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamlingfredag d. 22-05-2015 kl. 16.00 hos

Ikadan

Højris Alle`

7430 Ikast

Med følgende program:

14.00 Rundvisning på Ikadan

15.30 Kaffe

16.00 Generalforsamling med følgende dagsorden:

  • 1: Valg af dirigent.
  • 2: Bestyrelsens beretning om selskabets drift i det forløbne år.

Beretning om den daglige drift på Halychyna Zahid v. Morten Holm Johansen.

Beretning fra svinebruget v. Tom Mortensen

Beretning fra markbruget v. Kurt T. Nielsen

  • 3: Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
  • 4: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  • 5:Indkomne forslag.
  • 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er: Anders Gundersen, Gustav Jessen,Henrik Munk og Søren Hansen.

 • 7: Valg af revisor.
 • 8: Eventuelt.

Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsesformanden senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag, der kræver, at 4/5 dele af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, skal være indsendt senest to uger inden generalforsamlingen, hvorefter det bliver udsendt til aktionærerne.

Der afsluttes med spisning.

På bestyrelsens vegne: Henrik Munk

Af hensyn til spisning, tilmelding senestsøndagd. 17-05-2015ved at besvare denne mail eller til:

Henrik Munk20 101 322

dojholt5@mail.tele.dk

Anders Gundersen21 442 827

anders@gundersen.com