Formål:

Selskabets formål er at erhverve selskabskapital i selskaber, der erhverver, ejer og/eller driver landbrugsmæssig virksomhed i Ukraine, herunder jordbrug, husdyrproduktion samt dermed beslægtet virksomhed.

Opstarten til Halychyna Zahid tager sin begyndelse i 2005, da en mindre gruppe af investorer undersøger mulighederne for at establere produktion i Rusland. Sammen med en anden gruppe danske investorer dannes en ny gruppe på ialt 18 investorer, med fokus på investering i Ukraine.

Området Zythomir og nabo-oblaster var målet i starten, deraf navnet Zythomir.

Men mulige objekter for køb faldt på afstandskravet 2,5 km. Til nærmeste bebyggelse.

Dette krav kunne først opfyldes da Halychyna farmen blev fundet.